آموزشگاه پتینه و پتینه کاری

مرکز تخصصی آموزش های پتینه و رنگ _ کلاس های ویژه پتینه کاری

مرکز تخصصی آموزش های پتینه و رنگ – کلاس های ویژه پتینه کاری

آموزشگاه پتینه در تهران

دوره های آموزش پتینه ، بصورت گام به گام از مبتدی تا پیشرفته ، در مرکز تخصصی آموزش های پتینه